Scherzo Tarentella

Composer: H. Wieniawski

Performed by:
Bee Jia Kai, Lucas (2D 2022) – Violin
Michael Yong Rhoon Hao (2C 2022) – Piano